Mạt thế chi công đức vô lượng chương 2


Mạt athế chi e4công đức 19vô lượng 7– Chạy Nạn

 


 

Thành phố S là một đô thị phồn hoa, cuộc sống về đêm phong phú vì thế tuy rằng đã hừng đông nhưng trên đường chỉ thưa thớt người. Cũng vì lý do đó mà tồn tại vài con xác sống di động đi lại.

 

Tuy rằng hiện tại rất nhiều người đã biết tình hình dị biến xảy ra nhưng đa phần người đều cảm thấy ở trong nhà an toàn hơn. Vì vậy mà số lượng xác sống di động trên đường tính ra không nhiều nhưng vẫn lớn hơn số người sống.

 

Ừ thì nếu như ở trong phòng cố trụ không ra vẫn còn có lương thực dự trữ, ở đó chịu đựng một khoảng thời gian là chuyện rất đơn giản.

 

Do 94thế tên a5ở sát vách 38kia chắc 6đã biến 65thành xác 04chết di fđộng, anh 6đập cửa aphòng hắn cblâu nhưng 08vẫn không 1thấy mở!

Lăng 6Thanh Vân 7khởi động 6xe máy lao 3phóng vun evút trên ađường fcái, trường 0học của d4Trang Thành c4ở ngoại f5ô thành 9phố S, nên canh sẽ phải 24đi mất 15gần hai 3tiếng mới 1tới nơi.

Thanh 7Vân vừa 3dlái xe vừa 3tránh các 63xác chết aedi động 0fđang lảo dđảo đi c2trên đường fcái, các 7phòng xung 08quanh đường 66thường 5bxuyên truyền a2ra các tiếng a6hét chói 98tai. Cũng 0dcó trường fbhợp người 8chạy ra, 2nếu người 10chạy ra 4fkhông có e4phương tiện 74giao thông 98nào thì 9trên cơ c7bản sẽ abị xác d3chết di 0động chộp cđược — abngười sống 6biết mệt 9nhưng bọn dchúng không fbiết mệt d6mỏi là dgì.

Rồi 9dần dần 4trên con ecđường 75cũng xuất 5hiện xe e2riêng phóng 2về hướng 22khu cứu d7viện mà btrên TV thông abáo.

Những echiếc xe b5riêng xuất 05hiện khiến e3giao thông cctắc nghẽn c7hơn, vừa 2lúc Lăng 4Thanh Vân 56cũng nghĩ 3tới một 31trạm xăng!

Thành 4phố S không 87thiếu các 76trạm xăng 18dầu thế 6nhưng lại 0thiếu trạm axăng dầu ckhông có dxác sống 1di động 1tụ tập. 3 © DiendanLeQuyDon.comCó vô số 6axe rèm gấp 5gáp đi lại bcần đổ e0xăng nhưng 0có xác chết 38di động bở trong btrạm nên 8bkhông ai 4dám dừng 2xe.

Ngẫm dlại cũng 3đúng, đối f5mặt với ffnguy hiểm a8không tên 5thì khẳng 7fđịnh không 34ai muốn d4mạo hiểm 5xông vào.

Lăng fThanh Vân 1bước chừng asố xăng bcòn lại 58không nhiều 5rốt cục 3cvẫn dừng dlại ở fmột trạm 9cxăng có b0hai xác chết 1di động 9lượn quanh.

Anh 1đã đeo fgăng tay bctừ trước fkhi lên xe, 9mấy thứ 79đại loại 65như mũ bảo 9hiểm cũng e6có. Mới 7fvừa xuống 82xe hai xác eechết kia 3dvốn chậm 1chạm lảo a7đảo đã 3nhào tới.

Hai engười kia 3cđều mặc 7quần áo flao động 3của trạm 0xăng dầu, b3Lăng Thanh fVân cầm 9clấy ống 40thép làm b1động tác efđánh vào fđầu đối ephương như 7dhành động ccủa binh a7sĩ giết 4xác sống dctrên TV. 10 © DiendanLeQuyDon.comNhất thời 0não trắng 48như pháo 0hoa mang theo 4máu nâu 4bắn như 4nước tung c2tóe.

Lăng aaThanh Vân 0ccảm thấy e0dạ dày dbản thân 7ecuồn cuộn 74một trận, 0enếu không d3phải trước 58đó thấy 23màn những 72xác chết 3dnày ở trên 86đường 40phân thây 5người sống bđã khiến 2canh quen mắt 28hơn chút 32thì chắc 4anh đã nôn 73thốc nôn 3tháo!

Giết b2chết một b9tên thì 32giết tên cbthứ hai 0adễ dàng 0chơn, Lăng 42Thanh Vân ddnện gậy a7xuống, tên 9kia cũng 8dliền ngã 9trên mặt 39đất.

Trên bdống thép 6evà quần 9áo không 69tránh khỏi a9dính máu, 2Lăng Thanh 1Vân cầm e3một chai 7nước khoáng 41ở trạm 64xăng bán b8để rửa e8qua loa. Sau dđó tìm 61bình, đổ fđầy xăng b0vào xe máy.

Vào b4lúc anh đang elàm thì eelại có 5xe dừng f5lại đó cđổ xăng, c4có điều 8không ai adám đi lại 8ephía anh, dtình huống 00bây giờ 40rất rõ 2ràng hai 05tên quái fcvật kia 59chính là 58do anh giết!

Ngay ccả quái 10vật cũng fbị người b2giết, những b7người khác acsao còn dám f7động đến a6anh? Huống 76chi Lăng eThanh Vân d0còn cao lớn cmạnh mẽ, 1bọn họ etheo bản 0bnăng e ngại 0eanh.

Lăng fThanh Vân 6nhìn thoáng cqua những achiếc xe 25có màn che 88này, kể d3ra xe có ebrèm che an 72toàn hơn, e9cũng có e6thể chứa 90thêm càng 63nhiều đồ! 65Thế nhưng 80không đủ 4linh hoạt… 6 © DiendanLeQuyDon.comcái quan atrọng nhất a0là anh chưa 9có xe để 5đi.

Khi eaLăng Thanh 9Vân tới edtrường 25học của 8Trang Thành 98liền thấy 63được một 13đám người 80lớn đông dnghịt, còn 7có không 32ít binh sĩ 1fđang duy 3etrì trật 18tự. Cũng 62phải, học 50sinh và giáo f5viên ở 7đây đều flà nhân b6tài, cứu 8được một c2còn tốt bahơn không. a © DiendanLeQuyDon.comHôm nay toàn 05bộ quốc 4gia đã phản 6eứng lại 5cvới nạn dfdịch xác 3chết di bđộng, tuy frằng những 1cxác chết 6này rất 3đang sợ enhưng cũng 75không phải a9không thể 2ađối phó.

Tiếng bbkhóc tiếng 7bla, tiếng c9kêu to liên btiếp, những b4học sinh fbình thường d3quần áo 3chỉnh tề 4thì hôm 0nay đã rất 91nhiều người a7tóc tai bù 7xù, bên 8ngoài áo e7khoác dưới cmặc áo 70ngủ cầm 7ctrong tay 6đủ loại b2đồ vật. 7 © DiendanLeQuyDon.comĐại bộ 6phận mọi ffngười đều 70là một 4tay cần fabút một 2tay cầm 6dđiện thoại 4hoặc sẽ 27cầm một 16vài món 8quần áo 1và thức aăn.

Lăng beThanh Vân ebthấy thức eăn trong ftay bọn fahọ liền 67nhíu mày, b3trong cuộc 0sống kế 06tiếp khẳng 73định thức b7ăn cũng 4rất quan 2trọng!

9điều lúc d1này việc 9quan trọng 28nhất là 52tìm được aTrang Thành, beanh lập 4ftức lớn 3tiếng hô 4lên: “Trang 15Thành! Trang 14Thành!”

Người 3bxem anh gọi 82tên Trang 2Thành không 5ít, hơn a2nữa trong 25tay quân enhân còn 21có loa công 7asuất lớn c6duy trì trật ftự nên 0tiếng gọi 3của anh febị che lấp.

Lăng 8Thanh Vân 4lấy ra điện bbthoại di d0động gọi echo Trang 1Thành lại 53không liên 3lạc được, athuận tay 40lại gọi 0cho cha mình drồi lại cegọi cho 55Trang Thành.

Trong 7lúc nhất 05thời tìm 9không được aTrang Thành 2nhưng Lăng 84Thanh Vân 3clại tận 1mắt thấy 4binh sĩ đánh e9xác chết 1di động. 03 © DiendanLeQuyDon.comHình như a8học sinh avà binh sĩ 7đều gọi c0xác chết 74di động 8clà zombies.

Cũng ađược, 8gọi zombies c8cho thuận 4miệng!

Zombies cmặc áo f4ngủ, có cvài con mặc cbquần cộc d4đi từ hướng 22bên ký túc f6xá lại 3fđây, còn acó một 63vài người 90bị zombies 27cắn, kêu 6eto chạy e2về hướng 6bên này 11đều bị ccác binh csĩ không f3lưu tình c5bắn chết. 2b © DiendanLeQuyDon.comCó vài binh bbsĩ vừa 5nổ súng 3vừa khóc. 2 © DiendanLeQuyDon.comCác học e6sinh may mắn fcòn sống 9khóc liên 0ftục, thỉnh ethoảng còn 68có người 7trong đám 3engười sống 5phát sinh 9biến dị, ffđó là do 0họ bị ezombies cắn e5lén, có 9điều vẫn 1may người 0biến thành azombies tốc 6độ chậm. 3d © DiendanLeQuyDon.comRất nhanh 3sau đó họ 4đều bị dngười sống dgiết chết anhưng thường 4fthường becũng sẽ 0liên lụy ffđến người 1xung quanh.

Kết c5quả này dkhiến cho 4càng nhiều engười muốn alên xe, thế d1nhưng lại a0không có anhiều xe, 2lại tiếp 65tục nhét 2người quá etải xe cũng 68không được enhiều người 8chơn là bao!

Nghe 8những người 4này khóc e1gào, Lăng ffThanh Vân 0cũng cảm 8thấy cả cngười khó 9chịu.

Thế 4dgiới này c6rốt cuộc 2bị làm ccsao thế? d6Vì sao lại ccó nhiều efngười biến 55thành quái evật đến 00vậy?

Gọi 7cho cha một 76cú điện 4thoại lại 5abị tắt, asau đó điện fthoại di 37động của ccha liền ecbị khóa, 05Lăng Thanh aVân ngẩn bngười, 2đột nhiên 63nhớ tới e5lời cha 7trước đây 3từng nói, 6khi đó người 02đàn ông eấy nói 8avới anh: fa“Con 0đã trưởng 5thành rồi cthì sau này 0eđừng không 7có chuyện 2gì cũng b8tới tìm 78cha.”

Bởi 2vì câu này, fkhi đó dù banh có khổ ahơn đi chăng bnữa cũng 20không đi 8tìm ông, 6khi vào trại e7tạm giam 0bcũng là 5gọi Trang cThành tới 6đón mình, 2thế nhưng…

Lăng 0Thanh Vân 64lại gọi ađiện cho 73Trang Thành, elần này 47được bắt 5máy.

“Thành 34thành, cậu 3dở đâu?” 5Lăng Thanh 04Vân nghe d9được tiếng 2ầm ĩ bên 44chỗ Trang 6Thành.

“Thanh 4Vân! Tớ c1thấy cậu crồi!” eTiếng Trang f5Thành truyền dđến. Lăng 27Thanh Vân benhìn mọi 5dnơi liền athấy Trang 47Thành ở 84chỗ xa xa 5đang trèo 1flên tấm c7bia đá của 5cổng trường.

6đây rất d4chật chội, d2anh không 1có cách 98nào đi xe 9qua đấy, afmột chiếc 3xe quân đội 4lại đang 9chở người 9cra ngoài, 8anh chỉ c5có thể 3bchờ Trang fThành chạy 0tới chỗ 4anh.

“Học asinh! Học asinh! Đưa 5người có 1thẻ sinh 75viên lên fbxe!” 7Thanh âm 0từ loa truyền 8đến vang bdội, Trang 49Thành cũng 8đã chạy 5tới thấy 2Lăng Thanh dfVân đã bemuốn bổ 55nhào lại 59phía anh.

Lăng 51Thanh Vân 7né tránh 4ccái ôm của 1dTrang Thành: c“Cậu d4lên xe đi, ctôi đi theo csau cậu”.

Trang 02Thành ngẩn 81người: 6“Tớ 9với cậu 6cùng đi, dxe ngồi 91không được fnhiều người 35đâu. Hơn d3nữa tớ 96không mang 5ftheo thẻ 34sinh viên 7tới.”

Lăng 7Thanh Vân 7nhìn thoáng f1qua chiếc 6cxe quân đội b8kiên cố: 16“Sao acậu có 6thể vứt 6thẻ sinh 68viên bừa f0bãi như 99thế chứ?” aQuả thực 0bên kia có ckhông ít 33người đang akhóc gào, 54bọn họ ckhông mang 4theo thẻ fsinh viên flại không b7dám trở blại ký 8túc xá đã 2fbị zombies c2chiếm giữ 63chỉ có 18thể lộn 30xộn chen aachúc thành 54một đám.

Trước 29cứ đi cũng 7fan toàn hơn 7ở đây, 9thế nhưng 07xe quân đội 3bkhông nhiều 59lắm, hơn 64nữa xe quân 94đội đến fkhông chỉ dđón học c5sinh, sợ bfrằng rất fenhiều người eđều không dlên được eaxe.

Với clại còn 82có rất 5nhiều sinh 84viên đang a1lục đục f9đi ra, cho 7dù là không fthấy có 0vết thương 8enhưng những 2binh sĩ cũng eakiểm tra 9fmới cho abđi qua. Thế cnhưng cho 94dù là cho d5qua thì chỉ bsợ bọn b2họ cũng 3fkhông ra 03được luôn, ccó lẽ họ bsẽ tiếp 3etục chờ 2chuyến xe 57tiếp theo.

“Khi e5đó tương fđối gấp 57gáp…” 9Trang Thành 09lau lau mắt, 7thanh âm b8có phần d8nghẹn ngào: 99“Tôi 7gọi điện 55thoại cho dba mẹ mà 2không liên 6lạc được.”

Lăng 1Thanh Vân etrầm mặc, 2lúc này c0mới nhờ 9fánh sáng 5ftừ đèn ađường 9emà thấy 55đôi mắt cfTrang Thành 57đỏ bừng, 2ba mẹ Trang fThành thì 5anh biết, ehọ đều 6là người 3tốt. Khi 1đó anh đi 34ra từ trại 11tạm giam d5lại còn 18bị thương, 3echính họ 5đã trả 2tiền thuốc 88men cho anh…

Anh 8cởi áo 6akhoác khoác 4lên người fTrang Thành, dTrang Thành bngồi sau 2xe, khởi 06động xe eđi theo một 62xe quân đội frời khỏi 0trường.

Anh 6fsẽ bảo cvệ Trang c4Thành thật 9ctốt, bọn a6họ sẽ 9ccùng sống 2asót!

Trang 8aThành ngồi cở phía 3sau nhìn 2những người 9bởi vì 58không cầm bethẻ sinh 36viên mà 05khóc lên d6khóc xuống, f8cậu thoáng 9cnghĩ liền 9ném thẻ asinh viên 7ra đường.

Hiện 9btại quân 3đội tra c0xét không 5enghiêm, chiếc 7fthẻ sinh 3viên này 7fcũng có ethể cứu f5người khác.

Phòng 9ngủ của ahọ may mắn f8không ai abị dị 1cbiến, cậu 69lại thức eđêm viết 1luận văn 6nên gần ednhư là người fbỏ chạy fera ngoài fđầu tiên. ce © DiendanLeQuyDon.comTuy rằng b1cũng có 4gặp zombies 9nhưng cậu evẫn không 00có việc 0gì.

Vào 0lúc cậu 92đi mấy engười xung 72quanh đều 0dồn theo, dcthẻ sinh cviên và 6giấy tờ f6chứng minh 6thân phận b7tất cả 9đều ở 8trong túi, efvốn cậu fmuốn tìm d1chiếc xe 1eđể đi edtìm Lăng d7Thanh Vân, 6sau lại d2liên lạc eeđược qua 3điện thoại dthì biết bđược Lăng 0Thanh Vân 1đang đi 57tới, cậu 0bliền bỏ ddlại nhóm bđầu tiên fcó cơ hội 0rời khỏi b2mà bò lên 1trên tấm 1abia đá chờ.

Trong aekhoảng thời 27gian này, 7cậu gọi cđiện thông 9bbáo tất 49cả những angười có 1thể báo 6amà lại fkhông thể 60liên lạc d8với cha amẹ mình… ed © DiendanLeQuyDon.comTrang Thành 0hiểu rất 9rõ: sợ 6rằng bọn ahọ lành cít dữ nhiều; fhiện tại fcậu chỉ e2có mình 9Lăng Thanh 4Vân thôi…

Theo clời Lăng 9Thanh Vân 85nói: cậu flên xe quân 90đội, Thanh bVân đi theo 00sau. Cậu fsẽ an toàn 9bkhông cần bflo lắng 94nhưng Lăng 7Thanh Vân 0lại không echắc có 43thể trốn fdthoát, muốn 6đi xe máy ctới khu fan toàn thực 0sự rất 2khó khăn!

Hơn f4nữa đã 0ftới thời eđiểm này frồi cậu 5tình nguyện 99đi theo Lăng 91Thanh Vân, edù xảy 46ra chuyện acũng phải 7cùng chết.

“Thanh bfVân, cậu blạnh không?” b9Ôm Lăng 8dThanh Vân, 1trên người 3đối phương 7ckhông mặt 8áo khoác 35khiến Trang dThành nhịn 11không được e1hỏi.

“Trước bđó tôi cgiết hai a1zombies nên atrên áo bkhoác bị 7dính bẩn, adcậu cũng fchú ý đó, 2đừng trực 00tiếp lấy etay ăn cái 9gì cả.” 6Thanh âm d1Lăng Thanh 1Vân trong fgió nghe crất mơ 25hồ, Trang d1Thành lại 24càng siết c1chặt vòng 3ôm đối cdphương.

Mới fvừa rồi bfnhìn thấy cLăng Thanh 3Vân, cậu bfgần như fnhịn không eđược muốn 6gục vào 94lòng anh 2khóc một 78trận, hóa 2fra bởi vì bquần áo c2không được dsạch?

Vốn 2ccậu còn eđang nghĩ: 89có phải f4Lăng Thanh 23Vân cảm 2bthấy cậu blà gánh f5nặng không? 0Có phải ekhông muốn 6mang theo 9ecậu rồi ekhông…

Xe 7quân đội 3đi về hướng 2ekhu cứu bviện, mục ddtiêu của 1cLăng Thanh 5Vân đương 7nhiên cũng 7là khu đó. d © DiendanLeQuyDon.comXe anh đi ftheo phía 82sau rất 1sít sao, 6anh chỉ a1sợ không 0ccẩn thận 1esẽ xảy 33ra sự cố, 5bình thường d7gặp chuyện 8không may c0không nhất 95định sẽ cbchết, hiện atại gặp 72chuyện không 8may: tám 2phần mười 3sẽ chết!

“Cứu, f8cứu cứu 58tôi với!” bMột người 7cđàn ông 2chạy từ 0abên đường 6ra chặn 6ở đầu 16trước xe 1quân đội, 4ephía sau 68ông ta đuổi 44theo một 0người đàn e7bà ôm con, 90đứa bé akia còn nguyên dvẹn, có 4fđiều mà bda không cbình thường 0abiểu hiện dnó đã biến e2thành zombies, b4người phụ 08nữ chỉ 5ecó vết 1cthương trên 17vai chắc 9cô bị con fbcắn.

Người 49đàn ông 19này vừa 6axuất hiện f6liền hấp 4dẫn không 9ít zombies 96chạy tới, achiếc xe aquân đội bchậm dần 2csau đó gia b1tốc xông 18ra… Hôm dnay trong 7xe tất cả ađều là dahọc sinh, d4chỉ có atài xế 85lái xe là 0quân nhân, cbnếu như ebị nhiều 0zombies vây 15quanh như cvậy khẳng 7eđịnh sẽ 5gặp nguy 4ehiểm!

Người 76đàn ông 59kia nhanh 2echóng trốn 34được sang camột bên 17lại thấy 87xe máy Lăng 6Thanh Vân celiền nói: 3“Đưa e5xe máy cho 2dtao!”

Giết 7zombies Lăng adThanh Vân 48không có 8cảm giác d2gì, nhưng 3đây là bngười còn 4sống, anh bfquẹo đầu 0xe sang một afbên chạy 55về lề 8dđường, 6rất nhanh 93sau đó nghe 8thấy một 2tiếng hét athảm truyền e2từ người 4eđàn ông eở phía asau.

“Thanh bVân!” dTrang Thành 0ôm lấy 2Lăng Thanh 74Vân, zombies fđang tụ a5tập lại 3thật đáng 1sợ. Thật 91may xe đã 4khởi động, erất nhanh 5fsau đó vùng b7thoát khỏi 8elũ zombies dđang xúm c0lại.

Tốc 3độ xe quân 4đội đi 7rất nhanh, c0kỹ năng ddlái xe của cdLăng Thanh bbVân lại 3tốt nên a0cuối cùng 2cũng đuổi 91kịp được 5xe quân đội. 26 © DiendanLeQuyDon.comThế nhưng 18không bao f9lâu sau có 8bvài xe có fdrèm che khác 6cũng bắt 75đầu theo cđuôi.

Xe b0có rèm che, 18xe máy, xe f5đạp. . d7 © DiendanLeQuyDon.com. Có người 7khóc có 9người gào 66còn có vài cxe căn bản 2không để 15ý tới người fakhác lượn 74lách lung 3dtung.

Vào elúc này, 9cchất lượng 8và kích 1ethước của f0xe rất quan 1trọng; hơn a8nữa xe máy akhông bằng fxe đạp, a3xe con cũng atuyệt đối 8không bằng dcxe tải.

Xe 7cmáy Lăng 97Thanh Vân 32chen chúc etrong một 0eđống xe 69cảm giác enâng bước 9ecũng khó 3dnữa là; 93thế cũng 8chưa là agì, khi anh d7đang đi 6một chiếc 5bxe tải cỡ elớn vọt atới, vì 0để tránh fmà anh chỉ bbcó thể 7flùi về 8một bên.

“Thành 00thành, cậu a2không sao f7chứ?” 77Lăng Thanh cVân vừa 71hỏi vừa 7nhìn đoàn dfxe đang đi e5ra xa, có 6vài zombies e9bị nghiền 0thành bùn 81nhão, e rằng 08zombies chỗ d5đó không etoàn thây. 0c © DiendanLeQuyDon.comLúc đó ebọn chúng 9muốn ngăn 2cngười đi 9nên chỉ 54biết dùng bfmạng của 6achúng để 6ngăn chặn!

“Tớ bkhông sao 47cả.” 8Trang Thành 0mở miệng, 88lúc này atrời đã 4sáng, Lăng 77Thanh Vân 59khởi động 27xe chạy 0etheo sau, 8nhưng chính 43lúc đó 43lại thấy fmột chiếc dfxe máy từ 89giao lộ 23bên đường 43lao tới 43gần như 2sắp đâm 40sầm vào 0fxe anh!

Lăng 5Thanh Vân aôm lấy 6Trang Thành 11nhảy xuống 4axe liền 4thấy hai bcchiếc xe 36đâm sầm 8vào nhau, b9sau đó người b5trên chiếc 7xe kia bò 65dậy đi bdvề phía 71họ.

Mắt fngười này 64đờ đẫn drất rõ 2ràng anh 3cta đã bị a7biến thành czombies!

Advertisements

2 thoughts on “Mạt thế chi công đức vô lượng chương 2

Emo : ≧▽≦ | ↖(^ω^)↗ | ┬_┬ | ლ(¯ロ¯ლ) |╮(╯_╰)╭| (╰_╯) | o(︶︿︶)o | o(>﹏<)o | ●︿● | (⊙︿⊙) | O(∩_∩)O | ╭(╯^╰)╮ | (‾-ƪ‾) | ~(‾▿‾~) | (๏̯͡๏)| ‎— —!| ≧◡≦ |╰☆╮◥◣◢◤╭☆╯| ★☆◥◣◢◤☆★ | ╭の╮ | ┯┷┯┷ | ()~*~() | {~._.~} | ╰⊙═⊙╯| ⌒╮ ¤ Oooo° | ╭⌒╮','╭ ⌒╮ ╱ ╱╱ ╱╱ ☆ | ',' ',' ',' ','☆  ╱★ ╱╱ ╱╱ |  ︶︶ oО╚╩╝╚╩╝Οo | ︵︵︵○←Iしovのyou→○︵︵︵ | ∴ ☆ ∴ ●╭○╮∴ ☆ ∴| ┃ (-●●-) ┃ \("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻ | ಠ_ಠ | (≧∇≦)/ | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | (~_~メ) |

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s