Mạt thế chi công đức vô lượng chương 57


57. Tn thế chi công đức vô lượng – quyn 2: khôi phc ký c!

Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

Đọc tiếp

Mạt thế chi công đức vô lượng chương 56


ana: hẹn mn vào tuần tới ~~~ cả ngày làm chương tr mệt quá

56. Tận thế chi công đức vô lượng- quyển 2: nguồn gốc zombie!

Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

Đọc tiếp

Mạt thế chi công đức vô lượng chương 55


Chương 55: Tận thế chi công đức vô lượng – quyển hai: Sau khi thăng cấp!

Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

Đọc tiếp

Bực!!!!


Trên cty đến mùa rảnh rỗi ít việc mà máy công ty lại là máy Mac thành ra không thể mở QT 0~-~0 hu hu hu.

ko thể nào mở phần mềm lên được. Buồn lòng quá đi ~~~ làm thế nào bây h …

Mạt thế chi công đức vô lượng chương 54


ana: sáng làm 1 nửa, khi nãy làm nốt, tr đang hay… làm tới gần 1h sáng thấy mệt mệt cũng may là đã xong… 0~0

Tận thế chi công đức vô lượng – quyển 2 Lăng Thanh Vân thăng cấp

Tác giả: Quyết Tuyệt Thể loại: mạt thế tang thi, “bất đắc dĩ thánh mẫu” công x tang thi “đói bụng + nhược trí = mại manh” thụ, chủ công ~

Tình trạng raw: hoàn

Tình trạng dịch: hiện tại chỉ beta những chương dã edit == mới đc nửa tr thui

Dịch: nguyettulai

Đọc tiếp

Chính thức!


Chính thức khoá nhà. Nàng nào chưa send mail thì ta cũng đành chịu ~~~ viu viu.

Những ai mà muốn mail thêm cho bạn mình thì có thể comm vô đây ta xét thêm